Synthetic Hair Collection

Sort gallery by:
View:
Swing-Mono-BM
Tiffany-Mono SF-Honey-Mix-BM
Vicky-Mono -SF-Champagne-Mix-Root-BM
Vivien-Mono -SF-Chocolate-Mix-BM
Luna-Mono -SF-Honey-Toast-BM
Lena-Mono-Caramel-Cream-BM
Jasmin-Mono-Vanilla-Root-BM
Power-Mono-Champagne-Root-BM
Alba-Mono-SF-Champagne-Root-1-BM
Mirja-Mono -SF-Terracotta-Gold-BM
Liska-Mono-Chardonnay-Root-BM
Connie-light-connie-TO
Tova-apricot-frost-TO
Emily-razberry-ice-TO
Natasha-almond-rocka-TO
Dylan-ginger-brown-TO
Wendy-irish-spice-TO
Sadie-crimson-lr-side-TO
Cassidy-mochaccino-TO
Panama-RW
Richmond-mono-RW
River-mono-RW
Aspen-mono-RW
Detroit-mono-RW
Cape-luxury-RW
East-luxury-RW
Lancaster-mono-RW
Memphis-luxury-RW
Alaska-mono-RW
Fashion-deluxe-EW
Shine-comfort-EW
Smoke-deluxe-1-EW
Talia-mono-EW
Tempo-EW
Elite-EW
EW-HS-Icone-1
EW-HS-Icone-2
Patricia-Mono-Honey-Toast-Root-BM
Elite-Mono-SF+Dark-Grey-Root-2-BM
Elite-Mono-SF+Dark-Grey-Root-1-BM

Mailing List

Facebook Like

Suite 4, The Mall, Beacon Court, Sandyford, Dublin 18, Ireland | Tel: 01 8733443 | info@snipswigs.ie